ANETA NOWAK

Absolwentka Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Malarstwo oraz Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Dyplomy zrealizowane w 2010 roku w pracowni malarskiej prof. Włodzimierza Kuleja. Brała udział w wystawach organizowanych m.in. w Częstochowie, Białej i czeskich Albrechticach.

W malarstwie dąży do syntezy rzeczywistości. Upraszcza i eliminuje pewne elementy, aby mnożyć znaczenia oraz zwraca się w kierunku abstrakcji.
Artystka zostawia odbiorcy swobodę interpretacji, nie przypisując swojemu malarstwu żadnych symbolicznych czy ideowych znaczeń. Bawi się przestrzenią, formą i kolorem, a inspiracje do tych działań czerpie z natury, nauki i współczesnej kultury.

Shopping Cart
Scroll to Top