BARBARA OLSZEWSKA

Absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu. Dyplomowany technik plastyk w specjalizacji tkanina artystyczna. Zajmuje się malarstwem sztalugowym olejnym i ściennym, rysunkiem oraz tkactwem. Studentka ASP w Warszawie na wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalizacja malarstwo sztalugowe i polichromia.

Shopping Cart
Scroll to Top