MAREK PĘKACZ

Malarz i naukowy fantasta. W swoim malarstwie łączy najwyższej klasy biegłość techniczną z koncepcjami inspirowanymi światem nauki. Swoje obrazy nazywa OBIEKTAMI. Zawierają one szeroki opis idei w postaci otwartego tekstu, a także zaszyfrowaną część, ukrytą w obrazie.

Treść jest ukryta w formie metaobrazu namalowanego specjalnym preparatem, widocznym tylko w świetle UV, a także w postaci symboli, kodu binarnego, bądź tekstu zapisanego literami z jego własnego alfabetu. Metaobraz widoczny w utrafiolecie, jest graficzną syntezą IDEI będącej clou danego obiektu. Hiperrealistyczne obrazy traktuje jako opakowania dla swoich koncepcji.

Shopping Cart
Scroll to Top