NATALIA ŁOWCZAK „Aleksandra w czerwieni”

70×50, olej na płótnie, 2023

5 000

NATALIA ŁOWCZAK „Aleksandra w czerwieni”

Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie ze specjalizacją konserwacja malarstwa (sztalugowego i ściennego) i rzeźby drewnianej polichromowanej. Dyplom zrealizowany pod kier. prof. Krzysztofa Chmielewskiego. Zajęcia z rysunku zrealizowane w Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych prof. Grzegorza Stachańczyka. Zajęcia z malarstwa w Pracowni Malarstwa dr Kacpra Ziółkowskiego.

Największą pasją artystki jest malarstwo oraz taniec. W wolnych od pracy konserwatorki dzieł sztuki chwilach poświęca się właśnie temu. Ulubionym tematem malarskim Natalii jest portret.

W swoich obrazach stara się przekazać uczucia osoby portretowanej oraz zajrzeć w głąb jej duszy. Pokazać na płótnie przynajmniej cząstkę tego, co wypełnia jej myśli.
Artystkę inspiruje przede wszystkim piękno, które objawia się w kobiecości, naturze, muzyce i wrażliwości.
Tworzy zazwyczaj w technice olejnej, czasem akrylowej, na płótnie bądź desce. Wykonuje również technologiczne kopie malarskie oraz obrazy na zamówienie.

– Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie na specjalizacji konserwacja malarstwa (sztalugowego i ściennego) i rzeźby drewnianej polichromowanej. Dyplom obroniony w 2022 r. Wyróżnienie w konkursie SKZ (Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków) na najciekawsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa
– Aneks konserwatorski do dyplomu zrealizowany przy średniowiecznych malowidłach nubijskich w Starej Dongoli w Sudanie
– Semestr na wymianie Erasmus+ w Turynie, w Centro di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali na Universita degli studi di Torino
– 2022 r. udział w wystawie „Sztuka na zawsze…? 75 lat Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie”
– 2019 r. udział w wystawie „Piękno” w Centrum Kreatywności w Warszawie, zrealizowanej przez Pracownię 72 (Pracownię Rysunku i Form Monumentalnych)
– 2017 r. udział w festiwalu artystycznym „Mikstury Kultury” zorganizowanym przez Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie: rysowanie „na żywo” podczas koncertu orkiestry symfonicznej
– 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 r. – udział w wystawach końcoworocznych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie

Shopping Cart
Scroll to Top