ALBERTYNA KACALAK-SICIŃSKA

Studiowała na ASP we Wrocławiu. Obecnie doktorantka na tej samej uczelni. Zajmuje się głównie malarstwem, jednak w swoich poszukiwaniach artystycznych sięga także do obszarów sztuki wideo i rysunku. Uczestniczka licznych wystaw krajowych i zagranicznych, sympozjów artystycznych oraz plenerów malarskich. „Mój stosunek do materii zawsze bardzo mocno akcentowałam we wszystkich pracach. Na początku posługiwałam się materia farb i płótna. Kolejne lata mojej twórczości to odchodzenie od realizmu przedstawień na rzecz emocji i kreowania nastrojów, budowania własnych światów, czasami na krawędzi abstrakcji. Z czasem zaczęłam realizować kompozycje łączące elementy z rożnych materiałów i technik plastycznych. Eksperymentując, adaptując wciąż nowe struktury i materie, przekraczając potoczna tożsamość przedmiotu utwierdziłam się w przekonaniu, ze im prostsza forma, tym bardziej wyraziste wołanie – treść”.

Shopping Cart
Scroll to Top