Polityka prywatności

 1. W poszanowaniu prawa do prywatności Klientów serwis dnagallery.pl dba o bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych i przetwarza je zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi regulacjami prawa. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego wglądu w przechowywane przez Galerię DNA dane na jego temat, może poprosić o ich sprostowanie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik ma również prawo usunąć swoje dane z systemu Galerii DNA lub umożliwić przesył informacji na swój temat np. do innego administratora. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do Inspektora Ochrony Danych.
 2. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w serwisie dnagallery.pl jest IPW Piotr Wawrzynów z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Generała Romualda Traugutta 78, 50-418 Wrocław (Polska), NIP: 9121064423
 3. Użytkownik ma możliwość rejestracji w Serwisie, ale nie jest ona konieczna do dokonania zakupów. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi użycie dodatkowych funkcjonalności i korzystania z rabatów.
 4. Serwis przetwarza następujące dane osobowe w następujących celach:
 1. rejestracja w Serwisie (zakładanie kont Użytkowników): w formularzu rejestracji należy podać nazwę konta i adres e-mail (serwis zapisuje adres IP, z którego nastąpiła rejestracja). Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.
 2. realizacja zamówienia przez użytkownika zarejestrowanego: w formularzu należy podać: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy oraz adres, na który ma być wysłany produkt (serwis zapisuje adres IP, z którego nastąpiło zamówienie). Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.
 3. realizacja zamówienia bez rejestracji w serwisie – w formularzu zamówienia należy podać: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy oraz adres, na który ma być wysłany produkt (serwis zapisuje adres IP, z którego nastąpiło zamówienie). Serwis kontaktuje się z Klientem telefonicznie oraz przy użyciu adresu email.
 4. realizacja płatności: realizacja płatności odbywa się za pomocą zewnętrznych mechanizmów płatniczych (PayU). Serwis nie gromadzi danych identyfikacyjnych związanych z przekazywaniem loginów, haseł oraz numerów i kodów instrumentów płatniczych: karty kredytowe, karty płatnicze, numery kont bankowych.
 5. wysyłka newslettera: użytkownik, który dołączy do subskrypcji newslettera, na podstawie zgody jaką wyraził, będzie regularnie otrzymywać emaile przy wykorzystaniu danych osobowych podanych w odrębnym formularzu.W formularzu należy podać adres e-mail. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie. Zrezygnować z subskrypcji można, wybierając przycisk „zrezygnuj z subskrypcji” w dolnym menu newslettera lub wysyłając maila na skrzynkę pocztową: biuro@dnagallery.pl. Po rezygnacji z newslettera adres e-mail użytkownika zostanie usunięty z bazy danych Galerii DNA, o ile użytkownik nie wyrazi prośby, by jego adres zachować lub jeśli zaistnieje szczególna sytuacja przewidziana polskim prawem, wymagająca ponownego wykorzystania danych osobowych.
 6. analiza zachowania Użytkowników na stronie w tym tworzenie statystyk i dostosowywanie treści strony (tj. sekcji proponowane obrazy) do profilu użytkownika: wyszukiwane hasła, klikane obrazy, informacja o lokalizacji oraz adres IP, dane o ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL.
 7. reklama internetowa: Serwis korzysta z usług oferowanych przez serwisy internetowe Facebook i Google polegających na reklamie do wybranej grupy odbiorców. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zmiana ustawień jest dostępna pod poniższymi linkami:

Facebook – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

 1. Serwis stosuje pliki cookies. Umożliwiając przeglądarce zapisywanie na komputerze linków cookies Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Pliki cookies mogą być zapisywane jako np. pliki tekstowe, wiersze w lokalnej strukturze bazy danych lub w inny, wybrany przez producenta przeglądarki WWW sposób. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerach czy programowaniu Użytkowników. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. Klienci odwiedzający Serwis mogą poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoich komputerach bądź tak zapisane pliki trwale usunąć.
 2. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Dane osobowe Klientów mogą być również zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na www.dnagallery.pl oraz serwisach społecznościowych
 2. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawienia (zakładka „Moje konto”/ „Moje adresy”/ „Moje informacje osobiste”).
 3. Każdy z Użytkowników, który założył konto sklepowe, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.
 4. Zbiór zgromadzonych danych jest chroniony tj. traktowany jako wydzielona baza danych i przechowywany w logicznie wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę bazy. Nigdy nie udostępniamy danych osobowych, chyba że jesteśmy prawnie do tego zobligowani lub jest to absolutnie niezbędne do świadczenia przez nas usług (np. korzystamy z usług MailerLite do wysyłki newslettera.).
 5. Wrażliwe dane osobowe adresowe, przechowywane są w formie zaszyfrowanej.
 6. Dane osobowe Klientów nie są udostępnianie osobom trzecim. Mogą być przekazane przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 7. W szczególnych sytuacjach przewidzianych polskim prawem dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom państwowym.
 8. Serwis wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres: bartosz.pogon@dnagallery.pl lub listownie na adres Galeria DNA, ul. Generała Romualda Traugutta 78, 50-418 Wrocław.
Shopping Cart
Scroll to Top