PIOTR SAUL

Urodzony w 1986 r. w Nowej Rudzie, absolwent ASP Wrocław na wydziale Grafiki i Sztuki Mediów, mieszka i tworzy we Wrocławiu. W 2010 r. bronił dyplomu z grafiki warsztatowej z dwoma aneksami: malarskim i multimedialnym u prof. Andrzeja Basaja, prof. Wiesława Gołucha oraz prof. Krzysztofa Skarbka. Brał udział w wymianie międzynarodowej „Erasmus” w Hoch Schule fur Bildene Kunst w Braunschweigu (Niemcy). Otrzymał Grand Prix na Biennale Sztuki Młodego Wrocławia 2011.Obecnie pracuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jako asystent w pracowni malarstwa prof. Krzysztofa Skarbka na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Zajmuje się ogólno pojętym malarstwem, projektowaniem oraz organizacją wystaw. Od ukończenia studiów brał aktywny udział w ponad 100 wydarzeniach o charakterze kulturalnym.

Shopping Cart
Scroll to Top