„DYGRESJE” Wystawa malarstwa Bartłomieja Karwata

27 kwietnia 2023, godz. 18:00 / QHotel Plus, Wrocław

„Dygresje” to prezentacja zbioru różnorodnych dzieł malarskich o niejednorodnej tematyce. W swoim niejako zautomatyzowanym procesie twórczym, artysta oddalał się od pierwotnie przyjętych zagadnień – kwestii, które były pewną stałą, pozornie nienaruszalnym pewnikiem. Liczne tematy, w sposób intuicyjny, były nierzadko porzucane na rzecz innych, często niezwiązanych z poprzednim zagadnieniem. Według słownikowej definicji dygresja to ekskurs, uwaga, wtrącenie czy odejście od głównego tematu rozmowy, a w tym przypadku to artystyczna wypowiedź, odbiegająca od założonej pierwotnie narracji. Tytuł jest zatem symptomatyczny dla prezentowanych na wystawie dzieł. W prezentowanych pracach Karwat operuje dygresją, jak gdyby była jego głównym językiem malarskim lub dominującym, bezprzedmiotowym i nienamacalnym medium.

Główne założenie przyjęte na początku procesu twórczego przechodzi tutaj w machinalną wręcz zabawę formą, a podczas pracy pojawiają się nowe skojarzenia i zagadnienia, które z każdą sekundą mają coraz mniej wspólnego z początkową koncepcją. Artysta nie ma kontroli nad tym, co napotka w pracy z kolejnym dziełem i do czego owo spotkanie go doprowadzi. Malarstwo Karwata cechuje pewna formalna niekonsekwencja – artysta poprzez mieszanie technik i stosowanie różnych mediów świadomie rezygnuje z perfekcji artystycznej, dzięki czemu proponuje nam pełne ekspresji, odarte z fałszu oraz niesamowicie szczere i autentyczne malarstwo. Nie możemy zignorować także wspomnianego wcześniej automatyzmu, który od kilku lat jest dla artysty bezpieczną przystanią, pozwalajacą mu na tworzenie. Niemal każda praca twórcy w początkowym założeniu ma rozpocząć nowy cykl, bądź serię, jednak nadmiar bodźców i możliwych rozwiązań prowadzi do pozornie zintensyfikowanego chaosu wewnątrz dzieła lub do porzucenia go na rzecz kolejnej, nowej serii.

Shopping Cart
Scroll to Top